Privacy

Privacy verklaring

thinking-767040_1920

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.tuzazazunizorg.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Tuzaza Zuni Zorg (hierna TZ Zorg) vindt zorgvuldigheid bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens belangrijk. De verwerking is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Concreet betekent dit dat wij de door u achtergelaten persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom. Daarbij ook de opmerking dat TZ Zorg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
Deze verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site op dit moment. De website zal vanzelfsprekend in de toekomst aangepast en/of uitgebreid worden wat ook zou kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring behorend bij de website van TZ Zorg.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

(Web-)formulieren

Wanneer u op de website een formulier invult (bijv. voor contact of stage), vragen wij u om uw persoonsgegevens in te vullen. Deze gebruiken wij voor het beantwoorden en om die reden worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers. De gegevens worden niet gecombineerd met andere (persoonlijke) gegevens waarover wij beschikken. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Tracking cookies voor website optimalisatie

U kunt deze website ook geheel anoniem bezoeken door de tracking-cookies te weigeren. Gegevens van u persoonlijk of uw computer(s) worden dan niet geregistreerd. Wanneer u dit wel toestaat worden er algemene gegevens geregistreerd die iets zeggen over het gebruik van de website (statistieken). Het gaat dan om: het aantal bezoekers van de website, hoe lang een bezoek geduurd heeft, of er specifieke belangstelling is voor bepaalde pagina’s, op welke momenten van de dag er veel of er piekuren zijn en wat het browsertype van de bezoeker is. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers.
We beschermen uw gegevens technisch en organisatorisch op basis van wat er op dit moment normaliter mogelijk is.

Doeleinden

De informatie die verzameld wordt wordt uitsluitend gebruikt voor toepassingen zoals hierboven beschreven.

Rechten

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Wij vragen u in dat geval om u te identificeren.
We houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens.

Melden van een datalek

TZ Zorg heeft de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens adequaat te beheren en te bewerken. Hier hoort ook het melden van datalekken bij, enerzijds om zo de fout te kunnen herstellen anderzijds om te kunnen leren van de fouten om dit in de toekomst te voorkomen. Heeft u een vermoeden van een datalek in onze omgeving? Meldt dit dan via info@tzzorg.nl

Klacht indienen

U kunt een klacht omtrent bescherming persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) van TZ Zorg via:
info@tzzorg.nl