Missie en visie

Missie & visie

 

tzz_logotrans@3x

Onze missie

Het actief begeleiden van mensen die buiten de maatschappij (zijn komen te) staan door hun licht verstandelijke beperking ofwel door problemen ontstaan in hun leefomgeving. Ons doel is om deze mensen een leefbaar leven en een stuk eigenwaarde en identiteit (terug) te geven.

 

Missie - Tuzaza Zuni Zorg
magnetic-compass-390912

Onze visie

Tuzaza Zuni Zorg is een organisatie met ambitie en continu in beweging. Om daarbij onze eigen identiteit te waarborgen staan onze kernwaarden van transparantie, duidelijkheid, respect, eerlijkheid en betrokkenheid centraal.

Vanuit deze kernwaarden willen wij een veilige en stimulerende omgeving bieden om te wonen. Daarbij is het noodzakelijk dat onze clienten over de juiste handvatten beschikken om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren, waarin relaties opgebouwd en onderhouden kunnen worden. TZ Zorg ondersteunt waar nodig en helpt haar cliënten een koers uit te zetten met perspectief naar de toekomst.