Onze zorg

Onze zorg

is dat jij verder kunt

tzz_meisjehome

Onze zorg

is dat jij verder kunt

tzz_meisjehome

Zorgverlening die aansluit bij onze ambities

Tuzaza Zuni Zorg maakt gebruik van de methode “Boys in the picture”. Dit is een instrument om de cliënt in een zeer kort termijn inzicht in zichzelf te geven. En open te laten staan voor behandeling, begeleiding en de toekomst met meer vertrouwen tegemoet te gaan.

Onze zorg is dat je verder kunt

Je ziet het niet meer zitten, zit vast, de muren komen op je af. Je bent in de war.
Als de problemen zoveel zijn, op je af komen, en niemand je begrijpt.

Dan kun je bij Tuzaza Zuni Zorg terecht om je hart uit te storten, wij bieden een luisterend oor en helpen je graag om een oplossing te vinden, weer zin te krijgen aan het leven zodat je op eigen kracht verder kunt.

TZ zorg werkt met externe partners en zal indien noodzakelijk doorverwijzen.

Facial

Zorg die aansluit bij cliënten

Facial

De clienten zullen van Tuzaza Zuni Zorg een ondersteuningsaanbod aangeboden krijgen passend bij hun ondersteunings- of zorgvraag. Er zal veelal sprake zijn van een multi-causale problematiek die zich bevindt op het snijvlak van de verstandelijke gehandicaptenzorg, psychiatrie, maatschappelijke hulpverlening en justitie.

Vanuit een beginfase van rustig bijkomen na een (vaak) stressvolle periode, zal de begeleiding in een klimaat van Duidelijkheid, Respect, Eerlijkheid en Betrokkenheid geïntensiveerd worden.

Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van een individueel ondersteuningsaanbod. De gezinsleden en/of andere belangrijke personen en betrokkenen in het leven (privé-sfeer) van de client spelen hierin een belangrijke rol.

Wie kan bij ons terecht

Tuzaza Zuni Zorg wil cliënten, eventueel komend vanuit een crisissituatie, voor langere tijd ondersteuning bieden als voorbereiding op het zelfstandig wonen en leven zonder justitiële contacten. De ondersteuningscriteria voor de cliënten zijn:

Hij/zij is op het moment van aanvang van het ondersteuningsaanbod minimaal 18 jaar en in bezit van een WLZ of WMO-indicatie.

Hij/ zij kan als gevolg van de ondersteuningsvraag niet meer thuis verblijven of in huidige instelling.

Hij/ zij kan vanuit het sociale netwerk niet de ondersteuning krijgen die nodig is om zich volledig te kunnen ontwikkelen.

Hij/Zij heeft een Wajong of bijstandsuitkering of inkomen uit arbeid.